📕Proje Sözlüğü

Projenin Temel Aldığı Kavram Sözlüğü

Yazılardaki kavramlar buradaki çevirilerden alınmıştır

Sözlük henüz yapım aşamasındadır 👷‍♀️

🐾 Kaynak

  • 📚 olanlar internette araştırarak bulduğum çevirilerdir

  • 🦋 olanlar kişisel çevirilerdir (iyileştirilebilir 👩‍🔧)

  • ❓ olanlar, daha çeviremediğim kavramlar

💫 Kavramlar

Kaynak

İngilizce

Türkçe

📚

Activation Function

Aktivasyon Fonksiyonu

📚

Artificial Neural Network

Yapay Sinir Ağı

📚

Backpropagation

Geri Yayılma

🦋

Batch Gradient Descent

Bölümlü Gradyan İnişi

📚

Bias

yanlılık

📚

Biased / Unbiased

Yanlılıklı / Yanlılıksız

🦋

Binary Classification

İkili Sınıflandırma

🦋

Broadcasting

Yayma

📚

Computer Vision

Bilgisayar Görüşü

📚

Convex Function

Konveks Fonksiyon

📚

Convolution

Konvolüsyon

📚

Convolutional Neural Network

Evrişimli Sinir Ağı

📚

Cost Function

Maliyet Fonksiyonu

📚

Data Augmentation

Veri Artırma

📚

Data Set

Veri Seti

📚

Dot Product

Nokta Çarpım

🦋

Dropout

Eleme Düzenlileştirmesi

📚

element wise multiplication

Hadamard Çarpımı

🦋

Fully Connected

Tam bağlanmış

📚

Gradient Descent

Gradyan İnişi

🦋

Gradient Descent with Momentum

Momentumlu Gradyan İnişi

📚

Hidden Layer

Gizli Katman

📚

Learning Rate

Öğrenme Hızı

📚

Loss Function

Kayıp Fonksiyonu

🦋

Mini Batch Gradient Descent

Mini Bölümlü Gradyan İnişi

🦋

Non-Convex Function

Konveks Olmayan Fonksiyon

📚

Notation

Notasyon

📚

Optimizer

Eniyileyici

📚

Outer Product

Dış Çarpım

📚

Overfitting

Aşırı Öğrenme

🦋

Padding

Dolgulama

📚

Regularization

Düzenlileştirme

🦋

Same Convolution

Dolgulamalı Konvolüsyon

🦋

Stochastic Gradient Descent

Stokastik Gradyan İnişi

🦋

Strided Convolution

Adımlı Konvolüsyon

📚

Tensor

Tensör

📚

Test Set

Test Seti

📚

Threshold

Eşik

📚

Training Set

Eğitim Seti

📚

Under-fitting

Eksik Öğrenme

🦋

Valid Convolution

Normal Konvolüsyon

🦋

Validation Set

Doğrulama Seti

🦋

Vectorization

Vektörleştirme

👷‍♀️ Yapılacaklar

Last updated