📕
Proje Sözlüğü
Projenin Temel Aldığı Kavram Sözlüğü
Yazılardaki kavramlar buradaki çevirilerden alınmıştır
Sözlük henüz yapım aşamasındadır 👷‍♀️

🐾 Kaynak

  • 📚 olanlar internette araştırarak bulduğum çevirilerdir
  • 🦋 olanlar kişisel çevirilerdir (iyileştirilebilir 👩‍🔧)
  • ❓ olanlar, daha çeviremediğim kavramlar

💫 Kavramlar

Kaynak
İngilizce
Türkçe
📚
Activation Function
Aktivasyon Fonksiyonu
📚
Artificial Neural Network
Yapay Sinir Ağı
📚
Backpropagation
Geri Yayılma
🦋
Batch Gradient Descent
Bölümlü Gradyan İnişi
📚
Bias
yanlılık
📚
Biased / Unbiased
Yanlılıklı / Yanlılıksız
🦋
Binary Classification
İkili Sınıflandırma
🦋
Broadcasting
Yayma
📚
Computer Vision
Bilgisayar Görüşü
📚
Convex Function
Konveks Fonksiyon
📚
Convolution
Konvolüsyon
📚
Convolutional Neural Network
Evrişimli Sinir Ağı
📚
Cost Function
Maliyet Fonksiyonu
📚
Data Augmentation
Veri Artırma
📚
Data Set
Veri Seti
📚
Dot Product
Nokta Çarpım
🦋
Dropout
Eleme Düzenlileştirmesi
📚
element wise multiplication
Hadamard Çarpımı
🦋
Fully Connected
Tam bağlanmış

👷‍♀️ Yapılacaklar

  • 🔠 Kavramlar alfabetik sıraya göre sıralanacak
  • 🎨 Kavramlar kategorize edilecek