Links
📕

Proje Sözlüğü

Projenin Temel Aldığı Kavram Sözlüğü
Yazılardaki kavramlar buradaki çevirilerden alınmıştır
Sözlük henüz yapım aşamasındadır 👷‍♀️

🐾 Kaynak

  • 📚 olanlar internette araştırarak bulduğum çevirilerdir
  • 🦋 olanlar kişisel çevirilerdir (iyileştirilebilir 👩‍🔧)
  • ❓ olanlar, daha çeviremediğim kavramlar

💫 Kavramlar

Kaynak
İngilizce
Türkçe
📚
Activation Function
Aktivasyon Fonksiyonu
📚
Artificial Neural Network
Yapay Sinir Ağı
📚
Backpropagation
Geri Yayılma
🦋
Batch Gradient Descent
Bölümlü Gradyan İnişi
📚
Bias
yanlılık
📚
Biased / Unbiased
Yanlılıklı / Yanlılıksız
🦋
Binary Classification
İkili Sınıflandırma
🦋
Broadcasting
Yayma
📚
Computer Vision
Bilgisayar Görüşü
📚
Convex Function
Konveks Fonksiyon
📚
Convolution
Konvolüsyon
📚
Convolutional Neural Network
Evrişimli Sinir Ağı
📚
Cost Function
Maliyet Fonksiyonu
📚
Data Augmentation
Veri Artırma
📚
Data Set
Veri Seti
📚
Dot Product
Nokta Çarpım
🦋
Dropout
Eleme Düzenlileştirmesi
📚
element wise multiplication
Hadamard Çarpımı
🦋
Fully Connected
Tam bağlanmış
📚
Gradient Descent
Gradyan İnişi
🦋
Gradient Descent with Momentum
Momentumlu Gradyan İnişi
📚
Hidden Layer
Gizli Katman
📚
Learning Rate
Öğrenme Hızı
📚
Loss Function
Kayıp Fonksiyonu
🦋
Mini Batch Gradient Descent
Mini Bölümlü Gradyan İnişi
🦋
Non-Convex Function
Konveks Olmayan Fonksiyon
📚
Notation
Notasyon
📚
Optimizer
Eniyileyici
📚
Outer Product
Dış Çarpım
📚
Overfitting
Aşırı Öğrenme
🦋
Padding
Dolgulama
📚
Regularization
Düzenlileştirme
🦋
Same Convolution
Dolgulamalı Konvolüsyon
🦋
Stochastic Gradient Descent
Stokastik Gradyan İnişi
🦋
Strided Convolution
Adımlı Konvolüsyon
📚
Tensor
Tensör
📚
Test Set
Test Seti
📚
Threshold
Eşik
📚
Training Set
Eğitim Seti
📚
Under-fitting
Eksik Öğrenme
🦋
Valid Convolution
Normal Konvolüsyon
🦋
Validation Set
Doğrulama Seti
🦋
Vectorization
Vektörleştirme

👷‍♀️ Yapılacaklar

  • 🔠 Kavramlar alfabetik sıraya göre sıralanacak
  • 🎨 Kavramlar kategorize edilecek