📕 Proje Sözlüğü

Projenin Temel Aldığı Kavram Sözlüğü

Yazılardaki kavramlar buradaki çevirilerden alınmıştır

Sözlük henüz yapım aşamasındadır 👷‍♀️

🐾 Kaynak

  • 📚 olanlar internette araştırarak bulduğum çevirilerdir

  • 🦋 olanlar kişisel çevirilerdir (iyileştirilebilir 👩‍🔧)

  • ❓ olanlar, daha çeviremediğim kavramlar

💫 Kavramlar

Kaynak

İngilizce

Türkçe

📚

Activation Function

Aktivasyon Fonksiyonu

📚

Anchor

Çapa

📚

Artificial Neural Network

Yapay Sinir Ağı

📚

Backpropagation

Geri Yayılma

🦋

Batch Gradient Descent

Bölümlü Gradyan İnişi

📚

Bias

yanlılık

📚

Biased / Unbiased

Yanlılıklı / Yanlılıksız

🦋

Binary Classification

İkili Sınıflandırma

🦋

Broadcasting

Yayma

📚

Computer Vision

Bilgisayar Görüşü

📚

Convex Function

Konveks Fonksiyon

📚

Convolution

Konvolüsyon

📚

Convolutional Neural Network

Evrişimki Sinir Ağı

📚

Cost Function

Maliyet Fonksiyonu

📚

Data Augmentation

Veri Artırma

📚

Data Set

Veri Seti

Dot Product

📚

Dropout

sönümleme

element wise multiplication

End to End Deep Learning

📚

Exploiding Gradient

Patlayan Gradyan

🦋

Fully Connected

Tam bağlanmış

📚

Gradient Descent

Gradyan İnişi

🦋

Gradient Descent with Momentum

Momentumlu Gradyan İnişi

📚

Hidden Layer

Gizli Katman

Identity Shortcut Connection

📚

Image Augmentation

Resim Artırma

📚

Learning Rate

Öğrenme Hızı

📚

Loss Function

Kayıp Fonksiyonu

📚

Margin

Kenar payı

🦋

Mini Batch Gradient Descent

Mini Bölümlü Gradyan İnişi

📚

Multi-Task Learning

Çoklu görev öğrenmesi

🦋

Non-Convex Function

Konveks Olmayan Fonksiyon

📚

Notation

Notasyon

🦋

Neural Style Transfer

Sinirsel Stil Aktarımı

📚

One By One Convolution

Bire bir konvolüsyon

📚

Optimizer

Eniyileyici

Outer Product

📚

Overfitting

Aşırı Öğrenme

🦋

Padding

Dolgulama

🦋

Pooling

Sıkıştırma

📚

Regularization

Düzenlileştirme

🦋

Residual Networks

Artıklı Ağlar

🦋

Same Convolution

Dolgulamalı Konvolüsyon

🦋

Stochastic Gradient Descent

Stokastik Gradyan İnişi

🦋

Strided Convolution

Adımlı Konvolüsyon

📚

Tensor

Tensör

📚

Test Set

Test Seti

📚

Threshold

Eşik

📚

Training Set

Eğitim Seti

📚

Transfer Learning

Öğrenme Aktarması

📚

Under-fitting

Eksik Öğrenme

🦋

Valid Convolution

Normal Konvolüsyon

🦋

Validation Set

Doğrulama Seti

📚

Vanishing Gradients

kaybolan eğim

🦋

Vectorization

Vektörleştirme

👷‍♀️ Yapılacaklar

  • 🔠 Kavramlar alfabetik sıraya göre sıralanacak

  • 🎨 Kavramlar kategorize edilecek