🌌RNN'deki Vanishing Gradients

 • 10.000 zaman adımı büyüklüğünde bir dizi verisini işleyen bir RNN, optimize edilmesi çok zor olan 10.000 derin katmana sahiptir 🙄

 • Derin Sinir Ağlarında da, daha derin ağlar vanishing gradient problem sorununa giriyor 🥽

 • Bu da, uzun dizi boyutuna sahip RNN'lerde de olur 🐛

🧙‍♀️ Çözümler

 • GRU Gated Recurrent Unit

 • LSTM Long Short-Term Memory

🚪 Gated Recurrent Unit (GRU)

GRU'lar standart tekrarlayan sinir ağlarının gelişmiş versiyonlarıdır ✨, GRU güncelleme kapısı ve sıfırlama kapısını kullanır

 • Temel olarak, bunlar çıktıya hangi bilgilerin aktarılması gerektiğine karar veren iki vektördür

 • Onlarla ilgili özel olan şey, bilgiyi uzun zaman önce tutmak için eğitilebilecekleridir

  • Zamanla kaybolmadan veya tahminle ilgili bilgileri çıkarmadan

Kapı

Açıklama

🔁 Güncelleme Kapısı

Modele, geçmiş bilgilerin ne kadarının (önceki zaman adımlarından) geleceğe aktarılması gerektiğini belirlemede yardımcı olur

0️⃣ Sıfırlama Kapısı

Modele, geçmiş bilgilerin ne kadarının unutacağına karar vermede yardımcı olur

🔁 Güncelleme Kapısı

Bu kapı göz önüne alındığında, vanishing gradient problemi ortadan kalkar çünkü model kendi başına geçmiş bilgilerin ne kadarını geleceğe taşıdığını öğreniyor.

Kısaca: Şimdi ne kadar geçmiş önemli olmalı? 🙄

0️⃣ Sıfırlama Kapısı

Geçmiş bilgilerinin ne kadarının unutulacağına karar vermek için model tarafından kullanıldığından, bu kapı güncelleme kapısıyla karşılaştırıldığında tam tersi bir işlevselliğe sahiptir.

Kısaca: Önceki bilgi düşürülecek mi? 🙄

💬 Current Memory Content

Geçmişten ilgili bilgileri saklamak için sıfırlama kapısını kullanacak bellek içeriği.

🎈 Final Memory at Current Time Step

Mevcut birim için bilgi tutan ve onu daha sonra ağa iletecek bir vektör.

👀 Görselleştirme

🎉 GRU Özeti

 • vanishing gradient problemini gidermek için bir çözümdür

 • Model her seferinde yeni girişi kaybetmekte kalmıyor, ilgili bilgileri saklıyor ve ağın bir sonraki zaman adımlarına aktarıyor

🤸‍♀️ Long Short-Term Memory (LSTM)

0️⃣ Sıfırlama Kapısı (Forget Gate)

 • Bir metinde kelimeler okuduğumuzu varsayalım ve örneğin tekil mi yoksa çoğul mu olduğu gibi gramer yapılarını takip etmek için bir LSTM kullanmak istiyoruz.

 • Eğer konu tekil bir kelimeden çoğul kelimeye geçerse, tekil / çoğul durumun önceden depolanmış hafıza değerinden kurtulmanın bir yolunu bulmalıyız.

 • LSTM'de, sıfırlama (forget) kapısı bunu yapmamıza izin veriyor

Γf<t>=σ(Wf[a<t1>,x<t>]+bf)\Gamma ^{<t>}_f = \sigma(W_f[a^{<t-1>}, x^{<t>}]+b_f)

 • Burada, $W_f$ sıfırlama kapısı davranışını yöneten ağırlıklardır. [a<t1>vex<t>][a^{<t-1>} ve x^{<t>}]'yi birleştiriyoruz ve WfW_f ile çarpıyoruz. Yukarıdaki denklem, 0 ile 1 arasında değerleri olan bir Γf<t>\Gamma_f^{<t>} vektörüyle sonuçlanır

 • Bu sıfırlama kapısı vektörü, önceki hücre durumu c<t1>c^{<t-1>} olan ile element-wise çarpılır

 • Eğer Γf<t>\Gamma_f^{<t>}'nın değerlerinden biri 0 ise (veya 0'a yakınsa), LSTM'nin bu bilgi parçasını c<t1>c^{<t-1>}'nin karşılık gelen bileşeninden çıkarması gerektiği anlamına gelir (örneğin: tekil nesne).

 • Değerlerden biri 1 ise, bilgiyi olduğu gibi korunacaktır.

🔄 Güncelleme Kapısı (Update Gate)

Odaklandığımız nesnenin tekil olduğunu unuttuğumuzda, yeni nesnenin artık çoğul olduğunu yansıtacak şekilde güncellemenin bir yolunu bulmalıyız. Güncelleme kapısının formülü aşağıdaki gibidir:

Γu<t>=σ(Wu[a<t1>,x<t>]+bu)\Gamma ^{<t>}_u = \sigma(W_u[a^{<t-1>}, x^{<t>}]+b_u)

Sıfırlama kapısında olduğuna benzer şekilde, burada  Gammau<t>\ Gamma_u^{<t>} yine 0 ile 1 arasındaki değerlerden oluşan bir vektördür. Bu, ctc^{⟨t⟩} 'i hesaplamak için, c~<t>\tilde{c}^{<t>} ile element-wise çarpılacaktır.

👩‍🔧 Hücreyi Güncelleme

Yeni nesneyi güncellemek için önceki hücre durumumuza ekleyebileceğimiz yeni bir sayı vektörü oluşturmamız gerekiyor. Kullandığımız denklem aşağıdaki gibidir:

c~<t>=tanh(Wc[a<t1>,x<t>]+bc)\tilde{c}^{<t>}=tanh(W_c[a^{<t-1>}, x^{<t>}]+b_c)

Son olarak, yeni hücre durumu:

c<t>=Γf<t>c<t1>+Γu<t>c~<t>c^{<t>}=\Gamma _f^{<t>}*c^{<t-1>} + \Gamma _u^{<t>}*\tilde{c}^{<t>}

🚪 Çıkış Kapısı (Output Gate)

Hangi çıktıları kullanacağımıza karar vermek için aşağıdaki iki formülü kullanıyoruz:

Γo<t>=σ(Wo[a<t1>,x<t>]+bo)\Gamma _o^{<t>}=\sigma(W_o[a^{<t-1>}, x^{<t>}]+b_o)

a<t>=Γo<t>tanh(c<t>)a^{<t>} = \Gamma _o^{<t>}*tanh(c^{<t>})

Birinci denklemde, sigmoid fonksiyonunu kullanarak neyin çıktısı alınacağına karar verirken, ikinci denklemde önceki durumu tanh fonksiyonu ile çarpıyoruz.

GRU, LSTM'den daha yeni, LSTM daha güçlü, ancak GRU'nun uygulanması daha kolay 🚧

🌞 Yazının Aslı

🧐 Daha Fazla Oku

Last updated