🌚Kelime Gösterimi

Bu dosya yanlış bilgi içerebilir 🙄‼ Lütfen bir hata bulduğunuzda düzeltmem için Pull Request açın 🌟

 • One Hot Encoding

 • Featurized Representation (Word Embedding)

 • Word2Vec

 • Skip Gram Model

 • GloVe (Global Vectors for Word Representation)

🚀 One Hot Encoding

Kelimeleri temsil etmenin bir yolu, böylece onları kolayca kullanabilriz

🔎 Örnek

Diyelim ki 10 kelimeden oluşan (🤭) bir sözlüğümüz var ve sözlüğkteki kelimeler:

 • Car, Pen, Girl, Berry, Apple, Likes, The, And, Boy, Book.

Ve Bizim X(i)X^{(i)}: The Girl Likes Apple And Berry

Böylece bu diziyi aşağıdaki gibi temsil edebiliriz 👀

Car  -0) ⌈ 0 ⌉  ⌈ 0 ⌉  ⌈ 0 ⌉  ⌈ 0 ⌉ ⌈ 0 ⌉  ⌈ 0 ⌉ 
Pen  -1) | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
Girl -2) | 0 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
Berry -3) | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 1 |
Apple -4) | 0 | | 0 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0 |
Likes -5) | 0 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0 |
The  -6) | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
And  -7) | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 1 | | 0 |
Boy  -8) | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
Book -9) ⌊ 0 ⌋  ⌊ 0 ⌋  ⌊ 0 ⌋  ⌊ 0 ⌋ ⌊ 0 ⌋  ⌊ 0 ⌋

Dizileri bu şekilde temsil ederek verileri sinir ağlarına aktarabiliriz ✨

🙄 Dezavantaj

 • Eğer sözlüğümüz 10.000 kelimeden oluşuyorsa, her vektör 10.000 boyutlu olacaktır 🤕

 • Bu gösterim anlamsal özellikleri yakalayamaz 💔

🎎 Featurized Representation (Word Embedding)

 • Kelimeleri cinsiyet, yaş, kraliyet, yemek, maliyet, büyüklük vb. gibi özelliklerle ilişkilendirerek temsil etmek

 • Her özellik [-1, 1] arasında bir aralık olarak temsil edilir

 • Böylece her kelime bu özelliklerin bir vektörü olarak gösterilebilir

  • Her vektörün boyutu, seçtiğimiz özelliklerin sayısına bağlıdır

🔢 Embedded Matrix

For a given word w, the embedding matrix E is a matrix that maps its 1-hot representation owo_w to its embedding ewe_w as follows: ew=Eowe_w=Eo_w

Çeviremedim 😢

🎀 Avantajlar

 • Benzer anlama sahip olan kelimelerin benzer bir gösterimi vardır.

 • Bu model anlamsal (semantic) özellikleri yakalayabilir ✨

 • Vektörler one-hot gösterimindeki vektörlerden daha küçüktür.

TODO: Subtracting vectors of oppsite words

🔄 Word2Vec

 • Word2vec, Verilen bir kelimenin diğer kelimelerle çevrili olma olasılığını tahmin ederek kelime embedding'lerini öğrenme stratejisidir.

 • Bu, daha sonra aldığımız pencere boyutuna bağlı olan bağlam (context) ve hedef (target) kelime çiftleri yaparak yapılır.

  • Pencere boyutu: Bağlam sözcüğünün soluna ve sağına bakan bir parametredir

pencere boyutu = 2 ile bağlam-hedef çiftleri oluşturma 🙌

Skip Gram Model

Skip-gram word2vec modeli verilen herhangi bir t hedef kelimesinin c gibi bir bağlam kelimesi ile gerçekleşme olasılığını değerlendirerek kelime embedding'lerini öğrenen denetimli bir öğrenme görevidir. P(t|c) olasılığı da aşağıdaki şekilde hesaplanır:

P(tc)=exp(θtTec)j=1Vexp(θjTec)P(t|c)=\frac{exp(\theta^T_te_c)}{\sum_{j=1}^{|V|}exp(\theta^T_je_c)}

Not: Softmax bölümünün paydasındaki tüm kelime sözlüğünü toplamak, bu modeli hesaplama açısından maliyetli kılar

🚀 One Hot Rep. vs Word Embedding

🧤 GloVe

Kelime gösterimi için Global vektörler tanımının kısaltılmış hali olan GloVe, eşzamanlı bir X matrisi kullanan ki burada her bir XijX_{ij}, bir hedefin bir j bağlamında gerçekleştiği sayısını belirten bir kelime gömme tekniğidir. Maliyet fonksiyonu J aşağıdaki gibidir:

J(θ)=12i,j=1Vf(Xij)(θiTej+bi+bjlog(Xij))2J(\theta)=\frac{1}{2}\sum_{i,j=1}^{|V|}f(X_{ij})(\theta^T_ie_j+b_i+b'_j-log(X_{ij}))^2

f, Xij=0X_{ij}=0f(Xij)f(X_{ij}) = 0 olacak şekilde bir ağırlıklandırma fonksiyonudur.

Bu modelde e ve θ'nın oynadığı simetri göz önüne alındığında, ew(final)e^{(final)}_w'nin kelime embedding'i şöyle ifade edilir:

ew(final)=ew+θw2e^{(final)}_w=\frac{e_w+\theta_w}{2}

👩‍🏫 Word Embeddings'in Özeti

 • Eğer bu ilk denemen ise, yapılmış ve gerçekten en iyi şekilde çalışan önceden eğitilmiş bir modeli indirmeyi denemelisin.

 • Yeterli veriye sahipsen, mevcut algoritmalardan birini uygulamaya çalışabilirsin.

 • Kelime embedding'lerinin eğitilmesi çok maliyetli bir işlem olduğu için, çoğu ML'ciler önceden eğitilmiş embedding'ler kullanırlar.

🌞 Yazının Aslı

🧐 Referanslar

Last updated