Links
🌱

Giriş

⛓ Dizi Modellerinin Temelleri

⛓ Genel Olarak

 • Diziler, her örneğin bir veri serisi olarak görülebildiği veri yapılarıdır, örneğin 🧐:
Görev
Giriş X
Çıkış Y
Tür
💬 Konuşma tanıma
Dalga dizisi
Metin dizisi
Sequence-to-Sequence
🎶 Müzik Üretme
Hiç / Tam sayı
Dalga dizisi
One-to_Sequence
💌 Duygu Sınıflandırması
Metin dizisi
Tamsayı Değerlendirmesi (1➡5)
Sequence-to-One
🔠 Makine Çevirisi
Metin dizisi
Metin dizisi
Sequence-to-Sequence
📹 Video Etkinlik Tanıma
Video Çerçeveleri
Etiket
Sequence-to-One
 • Etiketlenmiş giriş verileri X ve Çıkış Y olduğundan bütün bu görevler gözetimli öğrneme olarak tanımlanabilir👩‍🏫
 • Sequence-to-Sequence görevlerindeki giriş ve çıkış dizilerinin boyutları farklı olabilir ❗

🤔 Neden Dizi Modellerine İhtiyaç Duyulur?

 • Makine öğrenmesi algoritmaları genellikle metin girişinin sabit uzunlukta bir vektör olarak temsil edilmesini gerektirir 🙄
 • Bu nedenle, dizileri modellemek için aşağıdakileri yapabilen özel bir öğrenme yaklaşımına ihtiyacımız var:
  • ✔ Değişen uzunluklara sahip dizilere uygun
  • ✔ Dizi sırasını koruyabilen
  • ✔ Girdi verilerini çok kısa kesmek yerine uzun vadeli bağımlılıkları takip eden
  • ✔ Parametreleri dizi boyunca paylaşabilen (Dizi boyunca eskiyi silip tekrar öğrenmeyen)

👩‍💻 Kodlarım

🌞 Yazının Aslı