Links
🌱

Giriş

🔦 Evrişimli Sinir Ağları Kodları
Bu klasör giderek kodlar ve notlar ile doldurulacak

👩‍💻 Kodlar

✋ RPS Dataset

 • Rock Paper Scissors, Taş/Kağıt/Makas pozlarında farklı ellerin 2.892 görüntüsünü içeren bir veri setidir.
 • Taş Kağıt Makas, çeşitli ellerden, farklı ırklardan, yaşlardan ve cinsiyetlerden, Taş / Kağıt veya Makas'a pozlanmış ve etiketlenmiş görüntüler içerir.
🔎 Bu verilerin tümü beyaz bir arka plana karşı pozlandırılmıştır. Her görüntü 24bit renkte ve 300×300 pikseldir

🐛 CNN Debugging

Bizim CNN'imiz hakkında bu şekilde bilgi alabiliriz;
model.summary()
Çıkış da aşağıdaki şekilde olacaktır:
Layer (type) Output Shape Param #
=================================================================
conv2d_18 (Conv2D) (None, 26, 26, 64) 640
_________________________________________________________________
max_pooling2d_18 (MaxPooling (None, 13, 13, 64) 0
_________________________________________________________________
conv2d_19 (Conv2D) (None, 11, 11, 64) 36928
_________________________________________________________________
max_pooling2d_19 (MaxPooling (None, 5, 5, 64) 0
_________________________________________________________________
flatten_9 (Flatten) (None, 1600) 0
_________________________________________________________________
dense_14 (Dense) (None, 128) 204928
_________________________________________________________________
dense_15 (Dense) (None, 10) 1290
=================================================================
👩‍💻 Notbook'taki kod için:
Burada 🐾
 • 🔎 Görüntülerin orijinal boyutları 28x28 piksel
 • 1️⃣ 1. katman: Filtre, kenarlardaki piksellere uygulanamaz
  • Birinci katmanın çıkışı 26x26 px boyutundadır
 • 2️⃣ 2. katman: 2x2 max pooling uyguladıktan sonra, boyutlar 2'ye bölünecek
  • Bu katmanın çıkışı 13x13 px boyutundadır
 • 3️⃣ 3. katman: Filtre, kenarlardaki piksellere uygulanamaz
  • Bu katmanın çıkışı 11x11 px boyutundadır
 • 4️⃣ 4. katman: 2x2 max pooling uyguladıktan sonra, boyutlar 2'ye bölünecek
  • Bu katmanın çıkışı 5x5 px boyutundadır
 • 5️⃣ 5. katman: Önceki katmanın çıkışı düzleşecektir (flattened olacaktır)
  • Bu katman 5x5x64=1600 birime sahiptir
 • 6️⃣ 6. katman: 128 birim içerecek şekilde ayarladık
 • 7️⃣ 7. katman: 10 kategorimiz olduğu için 10 birimden oluşmaktadır.
😵 😵

👀 Görselleştirme

Her katmanın çıktısının görselleştirilmesi burada mevcuttur 🔎

👷‍♀️ Ağ Görselleştirme Aracı

🌞 Yazının Aslı

🧐 Referanslar