🌱Giriş

🔦 Evrişimli Sinir Ağları Kodları

Bu klasör giderek kodlar ve notlar ile doldurulacak

👩‍💻 Kodlar

 1. 🌐 Tensorflow.js tabanlı rakam sınıflandırıcsı

✋ RPS Dataset

 • Rock Paper Scissors, Taş/Kağıt/Makas pozlarında farklı ellerin 2.892 görüntüsünü içeren bir veri setidir.

 • Taş Kağıt Makas, çeşitli ellerden, farklı ırklardan, yaşlardan ve cinsiyetlerden, Taş / Kağıt veya Makas'a pozlanmış ve etiketlenmiş görüntüler içerir.

🔎 Bu verilerin tümü beyaz bir arka plana karşı pozlandırılmıştır. Her görüntü 24bit renkte ve 300×300 pikseldir

🐛 CNN Debugging

Bizim CNN'imiz hakkında bu şekilde bilgi alabiliriz;

model.summary()

Çıkış da aşağıdaki şekilde olacaktır:

Layer (type)         Output Shape       Param #  
=================================================================
conv2d_18 (Conv2D)      (None, 26, 26, 64)    640    
_________________________________________________________________
max_pooling2d_18 (MaxPooling (None, 13, 13, 64)    0     
_________________________________________________________________
conv2d_19 (Conv2D)      (None, 11, 11, 64)    36928   
_________________________________________________________________
max_pooling2d_19 (MaxPooling (None, 5, 5, 64)     0     
_________________________________________________________________
flatten_9 (Flatten)     (None, 1600)       0     
_________________________________________________________________
dense_14 (Dense)       (None, 128)        204928  
_________________________________________________________________
dense_15 (Dense)       (None, 10)        1290   
=================================================================

👩‍💻 Notbook'taki kod için:

Burada 🐾

 • 🔎 Görüntülerin orijinal boyutları 28x28 piksel

 • 1️⃣ 1. katman: Filtre, kenarlardaki piksellere uygulanamaz

  • Birinci katmanın çıkışı 26x26 px boyutundadır

 • 2️⃣ 2. katman: 2x2 max pooling uyguladıktan sonra, boyutlar 2'ye bölünecek

  • Bu katmanın çıkışı 13x13 px boyutundadır

 • 3️⃣ 3. katman: Filtre, kenarlardaki piksellere uygulanamaz

  • Bu katmanın çıkışı 11x11 px boyutundadır

 • 4️⃣ 4. katman: 2x2 max pooling uyguladıktan sonra, boyutlar 2'ye bölünecek

  • Bu katmanın çıkışı 5x5 px boyutundadır

 • 5️⃣ 5. katman: Önceki katmanın çıkışı düzleşecektir (flattened olacaktır)

  • Bu katman 5x5x64=1600 birime sahiptir

 • 6️⃣ 6. katman: 128 birim içerecek şekilde ayarladık

 • 7️⃣ 7. katman: 10 kategorimiz olduğu için 10 birimden oluşmaktadır.

😵 😵

👀 Görselleştirme

Her katmanın çıktısının görselleştirilmesi burada mevcuttur 🔎

👷‍♀️ Ağ Görselleştirme Aracı

Netron ✨✨

🌞 Yazının Aslı

🧐 Referanslar

Last updated