Links
🌱

Giriş

👩‍🏫 Yapay Sinir Ağlarıyla İlgili Teorik Detaylar
Yapay sinir ağı kavramlarını teorik detayları ile barındırır

🔎 Tanım

Bir sinir ağı, insan beyni gibi kendini modelleyen bir makine öğrenmesi türüdür. Bu, bir algoritma ile bilgisayarın yeni veriler eklenerek öğrenmesini sağlayan yapay bir sinir ağı oluşturur.
Yapay sinir ağları derin öğrenme olarak adlandırılan şeyi gerçekleştirebilir. Beynin temel birimi nöron iken, yapay bir sinir ağının temel yapı taşı basit sinyal işlemeyi gerçekleştiren bir algılayıcıdır ve bunlar daha sonra büyük bir ağa bağlanır.

📑 NN Türleri

Birçok sinir ağı türü vardır, uygun türü seçmek, çözmeye çalıştığımız soruna bağlıdır, örneğin
Tür
Açıklama
Uygulama
👼 Standart NN
Bazı özellikleri giriyoruz ve çıktısını tahmin ediyoruz
Online Reklamcılık, Emlak
🎨 CNN
Özellik çıkarımı (feature extraction) için convolutions ekleriz
Fotoğraf Etiketleme
🔃 RNN
Dizi sequence verileri için uygun
Makine Çevirisi, Konuşma Tanıma (speech recognition)
🤨 Özel NN / Hibrit
Karmaşık problemler için
Otonom Sürüş

🎨 Denetimli Öğrenmede Veri Türleri

  • 🚧 Yapılandırılmış Veriler
    • Tablolar
    • Giriş alanlarımız ve çıktı alanımız var
  • 🤹‍♂️ Yapılandırılmamış Veriler
    • Görüntüler, sesler ve metinler gibi
    • Modelimizi oluşturmak için özellik çıkarma algoritmaları kullanmamız gerekiyor

🌞 Yazının Aslı

🧐 Referanslar