🌱Giriş

✨ Bilgisayar Görüşü problemlerinde kullanılan Sinir Ağlarının İyileştirilmesi

Bu klasör CNN'ler hakkında teorik detaylar içerir.

📚 Önemli Terimler

Terim

Açıklama

💫 Konvolüsyon

Görüntüye bir filtre uygulanarak görüntüdeki bazı özellikler vurgulanması

🌀 Sıkıştırma (Pooling)

Görüntüyü sıkıştırma yöntemi

🔷 2*2 max pooling

Her 4 komşu piksel için en büyüğü kurtulur

⭕ Dolgulama (Padding)

Convolution'dan önce görüntüye ek sınır(lar) ekleme

💫 Performans Üzerine Notlar

  • Bir CNN'nin eğitim hızı, hesaplama karmaşıklığından dolayı normal NN'den çok daha düşüktür 🐢

🧐 Referanslar

🌞 Yazının Aslı

Last updated