Links
🌱

Giriş

✨ Bilgisayar Görüşü problemlerinde kullanılan Sinir Ağlarının İyileştirilmesi
Bu klasör CNN'ler hakkında teorik detaylar içerir.

📚 Önemli Terimler

Terim
Açıklama
💫 Konvolüsyon
Görüntüye bir filtre uygulanarak görüntüdeki bazı özellikler vurgulanması
🌀 Sıkıştırma (Pooling)
Görüntüyü sıkıştırma yöntemi
🔷 2*2 max pooling
Her 4 komşu piksel için en büyüğü kurtulur
⭕ Dolgulama (Padding)
Convolution'dan önce görüntüye ek sınır(lar) ekleme

💫 Performans Üzerine Notlar

  • Bir CNN'nin eğitim hızı, hesaplama karmaşıklığından dolayı normal NN'den çok daha düşüktür 🐢

🧐 Referanslar

🌞 Yazının Aslı