Links
Comment on page
💬

NLP Hakkında Karışık Bilgiler

Doğal Dil İşleme Hakkında Karışık Bilgiler

🤸‍♀️ Uygulamalar

🔠 Sinirsel Makine Çevirisi (Neural Machine Translation)

  • Makine çeviri modeli, daha önce yerleştirilmiş bir kodlayıcı (encoder) ağına sahip olması dışında, bir dil modeline benzer.
  • Bazen, koşullu dil modeli (conditional language model) olarak adlandırılır.

🕵️‍♀️ Dikkatli Sinirsel Makine Çevirisi (Neural Machine Translation with Attention)

  • Bir kitabın paragrafını Fransızca'dan İngilizce'ye çevirmek istesek, paragrafın tamamını okuyup sonra kitabı kapatıp çeviri yapmıyoruz 😅
  • Tercüme sürecinde, Fransızca paragrafın yazdığımız İngilizce kısımlarına karşılık gelen kısımlarını okuyup/yeniden okuyup odaklanıyoruz 🤔
  • Dikkat mekanizması, Neural Makine Çeviri modeline her adımda dikkat etmesi gerekenleri söyler 👩‍🏫

🔊 Konuşma Tanıma (Speech Recognition)

  • Sesi (x-girişi) metne (y-çıkış) dönüştürme
    • Hava basıncını ölçerek 🙄
  • Sequence-to-Sequence model
TODO: Add details

🌞 Yazının Aslı