🌱Giriş

🥽 Derin Öğrenme Bağlamında Kullanılan Popüler Stratejiler

📚 Popüler Terimler

Terim

Açıklama

🚙 Aktarma Öğrenmesi (Transfer Learning)

Bir görevden öğrenmek ve öğrenilenleri başka farklı görevler için kullanmak 🛰🚙

➰ Çoklu Görev Öğrenmesi (Multi-Task Learning)

Bir NN'nin aynı anda birkaç şey yapmasını sağlamaya başlıyoruz ve sonra bu görevlerin her biri diğer tüm görevlere yardımcı oluyor 🚀

🏴 End to End Deep Learning

aynı NN ile büyük görevi alt küçük görevlere bölmek ✂

👩‍💻 Kodum

👷‍♀️ Ağ Görselleştirme Aracı

Netron ✨✨

🌞 Yazının Aslı

Last updated