Links
Comment on page
🌱

Giriş

🥽 Derin Öğrenme Bağlamında Kullanılan Popüler Stratejiler

📚 Popüler Terimler

Terim
Açıklama
🚙 Aktarma Öğrenmesi (Transfer Learning)
Bir görevden öğrenmek ve öğrenilenleri başka farklı görevler için kullanmak 🛰🚙
➰ Çoklu Görev Öğrenmesi (Multi-Task Learning)
Bir NN'nin aynı anda birkaç şey yapmasını sağlamaya başlıyoruz ve sonra bu görevlerin her biri diğer tüm görevlere yardımcı oluyor 🚀
🏴 End to End Deep Learning
aynı NN ile büyük görevi alt küçük görevlere bölmek ✂

👩‍💻 Kodum

👷‍♀️ Ağ Görselleştirme Aracı

🌞 Yazının Aslı