👵Klasik Evrişimli Sinir Ağları

🔢 LeNet-5

LeNet-5 çok basit bir ağdır - Modern standartlara göre -. Sadece 7 katmanı vardır

  • bunların arasında 3 konvolüsyon katmanı vardır (C1, C3 and C5)

  • 2 sub-sampling (sıkıştırma) katmanları (S2 and S4)

  • 1 tam bağlanmış katman (F6)

  • Çıkış katmanı

👀 Ağın Görselleştirilmesi

🙌 Ağın Özeti

🛸 AlexNet

  • LeNet-5' çok benziyor

  • Katman başına daha fazla filtresi vardır

  • tanh yerine ReLU kullanıyor

  • Momentumlu Gradyan İnişi

  • Düzenlileştirme yerine sönümleme (dropout) kullanıyor

👀 Ağın Görselleştirilmesi

🔎 Daha Ayrınıtılı

🙌 Ağın Özeti

🌱 VGG-16

👀 Ağın Görselleştirilmesi

🙌 Ağın Özeti

🔎 Daha Ayrıntılı

😐 Olumsuz Yanları

  • Eğitilmesi aşırı yavaş (138 milyon parametresi var 🙄)

👩‍🔧 İmplementasyon

🌞 Yazının Aslı

🧐 Daha Fazla Oku

Last updated