Links
👵

Klasik Evrişimli Sinir Ağları

İlk Kullanım
LeNet-5
Elle yazılmış basamak sınıflandırması
AlexNet
ImageNet Dataset
VGG-16
ImageNet Dataset

🔢 LeNet-5

LeNet-5 çok basit bir ağdır - Modern standartlara göre -. Sadece 7 katmanı vardır
  • bunların arasında 3 konvolüsyon katmanı vardır (C1, C3 and C5)
  • 2 sub-sampling (sıkıştırma) katmanları (S2 and S4)
  • 1 tam bağlanmış katman (F6)
  • Çıkış katmanı

👀 Ağın Görselleştirilmesi

🙌 Ağın Özeti

🛸 AlexNet

  • LeNet-5' çok benziyor
  • Katman başına daha fazla filtresi vardır
  • tanh yerine ReLU kullanıyor
  • Momentumlu Gradyan İnişi
  • Düzenlileştirme yerine sönümleme (dropout) kullanıyor

👀 Ağın Görselleştirilmesi

🔎 Daha Ayrınıtılı

🙌 Ağın Özeti

🌱 VGG-16

👀 Ağın Görselleştirilmesi

🙌 Ağın Özeti

🔎 Daha Ayrıntılı

😐 Olumsuz Yanları

  • Eğitilmesi aşırı yavaş (138 milyon parametresi var 🙄)

👩‍🔧 İmplementasyon

🌞 Yazının Aslı

🧐 Daha Fazla Oku