📚Yapay Sinir Ağlarının Kavramları

Yapay Sinir Ağlarının temel kavramları

🍭 Temel Sinir Ağı

Convention: Giriş katmanı sayılmadığından görüntüdeki NN 2 kat NN olarak adlandırılır 📢❗

📚 Terimler

Terim

Açıklama

🌚 Giriş Katmanı

NN'nin girişlerini içeren katmandır

🌜 Gizli Katman

Hesaplamalı işlemlerin yapıldığı katman

🌝 Çıkış Katmanı

NN'nin son katmanı ve tahmin edilen değer 'nin üretilmesinden sorumludur

🧠 Nöron

Bir matematik fonksiyonu için bir yer tutucu, girdilere bir fonksiyon uygular ve çıktı sağlar

💥 Aktivasyon Fonksiyonu

Dönüşümler uygulayarak bir düğümün giriş sinyalini bir çıkış sinyaline dönüştüren bir fonksiyon

👶 Shallow NN

Az sayıda gizli katmana sahip NN (bir veya iki)

💪 Deep NN

Çok sayıda gizli katmanı olan NN

n[l]n^{[l]}

l katmanındaki nöron sayısı

🧠 Yapay bir nöron ne yapar?

Girişinin ağırlıklı toplamını hesaplar, bias ekler ve ardından bir aktivasyon fonksiyonu nedeniyle nöronun tetiklenip tetiklenmeyeceğine karar verir.

Aktivasyon fonksiyonları ile ilgili ayrıntılı notlarım: burada 👩‍🏫

👩‍🔧 Parametre Boyut Kontrolü

Parametre

Boyut

w[l]w^{[l]}

(n[l],n[l1])(n^{[l]},n^{[l-1]})

b[l]b^{[l]}

(n[l],1)(n^{[l]},1)

dw[l]dw^{[l]}

(n[l],n[l1])(n^{[l]},n^{[l-1]})

db[l]db^{[l]}

(n[l],1)(n^{[l]},1)

Bu boyutların doğru olduğundan emin olmak, daha iyi ve hatasız 🐛 kodlar yazmamıza yardımcı olur.

🎈 İleri Yayılım Sürecinin Özeti

Giriş:

a[l1]a^{[l-1]}

Çıkış:

a[l],chache(z[l])a^{[l]}, chache (z^{[l]})

👩‍🔧 Vektörize Edilmiş Denklemler:

Z[l]=W[l]A[l1]+b[l]Z^{[l]} =W^{[l]}A^{[l-1]}+b^{[l]} A[l]=g[l](Z[l])A^{[l]} = g^{[l]}(Z^{[l]})

🎈 Geri Yayılım Sürecinin Özeti

Giriş:

da[l]da^{[l]}

Çıkış :

da[l1],dW[l],db[l]da^{[l-1]}, dW^{[l]}, db^{[l]}

Vektörize Edilmiş Denklemler:

dZ[l]=dA[l]g[l](Z[l])dZ^{[l]}=dA^{[l]} * {g^{[l]}}'(Z^{[l]})

dW[l]=1mdZ[l]A[l1]TdW^{[l]}=\frac{1}{m}dZ^{[l]}A^{[l-1]T}

db[l]=1mnp.sum(dZ[l],axis=1,keepdims=True)db^{[l]}=\frac{1}{m}np.sum(dZ^{[l]}, axis=1, keepdims=True)

dA[l1]=W[l]TdZ[l]dA^{[l-1]}=W^{[l]T}dZ^{[l]}

➰➰ İleri ve Geri Yayılımı Bir Arada

😵🤕

✨ Parametreler ve Hiper-parametreler

👩‍🏫 Parametreler

  • W[1],W[2],W[3]W^{[1]}, W^{[2]}, W^{[3]}

  • b[1],b[2]b^{[1]}, b^{[2]}

  • ......

👩‍🔧 Hiper-parametreler

  • Öğrenme hızı

  • İterasyon sayısı

  • Gizli katmanların sayısı

  • Gizli birimlerin sayısı

  • Aktivasyon Fonksiyonunun Seçimi

  • ......

Hiper-parametrelerin parametreleri kontrol ettiğini söyleyebiliriz 🤔

🌞 Yazının Aslı

Last updated